Yetim Sponsorluğu

YETİM KİME DENİR?

Yetim sözcüğü sözlükte “yalnız olmak, tek başına kalmak” anlamlarına gelmektedir. Günümüzde yetim sıfatı babasını kaybetmiş, tek başına kalmış çocuklara verilmektedir. Babasını kaybetmiş çocuklara yetim denilmesinin en büyük sebebi, babanın çocuklarının iaşesinden sorumlu olmasından kaynaklanmaktadır.

YETİMİN SORUMLULUĞU KİME AİTTİR?

Peki baba ölmüşse yetimin iaşesinden kim sorumludur? Sorunun cevabı oldukça nettir; yetim ümmete emanettir. Kur’an’da 22 ayette yetimlerle ilgili hususlara dikkat çekilmiş ve yetimlere karşı iyi davranılması buyrulmuştur. Kendisi de yetim olan Peygamberimiz (s.a.v) de defaatle hadisi şeriflerinde yetim hukuku üzerinde durmuştur. Alimlere göre yetimin himaye edilip yetiştirilmesi  farz-ı kifâye olarak kademeli biçimde toplumun görevleri arasındadır.

DÜNYA ÜZERİNDE YETİMLERİN DURUMU NEDİR?

Dünya üzerinde yüz binlerce çocuk doğal yollarla veyahut insan eliyle yetim kalmaktadır. Bu sayı günbegün artmaktadır. UNICEF verilerine göre dünyada her gün on bine yakın çocuk yetim kalmaktadır. Diğer bir istatistiğe göre ise dünyadaki yetim sayısı en az 140 milyondur. İstatistiklere yansımayan yetimleri de düşündüğümüzde bu sayı tahmin edilemez bir hal almaktadır.

Dünyada her gün ortalama on bin çocuk açlık, sefalet, savaş ve bunlara ilişik sebeplerle hayatını kaybetmektedir. Bu çocukların ölümlerinin arkasındaki en büyük etken onları dış faktörlerden koruyacak birilerinin bulunmamasıdır. Bu hususta yetimlerin, yetimliğini hissettirmemek bizlere düşmektedir. Onları koruyup kollamak, ihtiyaçlarını gidermek, hayata başlarken sahip oldukları eksiklikleri telafi etmek için yapılan bağışların önemi oldukça büyüktür. Yapılan en cüzi yardım dahi bir yetimin yüzünde tebessüm olabilmektedir. İnsani vazifelerin yanında biz Müslümanlara yetimin elinden tutmak Peygamber mirasıdır. Bu aziz ve değerli mirasa sahip çıkmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Yaptığımız iyiliklerin karşılığının Peygamberimizin (s.a.v) hadisi şerifindeki vaade mukabil olmasını temenni ediyoruz.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.”

SENABİL İNSANİ YARDIM DERNEĞİ YETİM KONUSUNDA NELER YAPAR?

Savaş, iç çatışma, abluka, açlık, salgın hastalık vb. durumlar nedeniyle hayatını kaybeden aile bireylerinden geriye yetim çocuklar sahipsiz kalmaktadır. Yetim çocuklar; mülteci kamplarında, gerekli ekonomik, sağlık, sosyal vb. imkanlardan uzak bir yaşam sürdürmektedirler.

Senabil İnsani Yardım Derneği olarak; kurum ve kuruluşların yürüttükleri her türlü yardım çalışmalarında başta Filistin ve Yemen olmak üzere Lübnan, Ürdün, Arakan ve Suriye’deki ihtiyaç sahibi yetimlere daha verimli bir şekilde ulaştırılması konusunda köprü vazifesi üstlenmektedir.

DERNEĞİMİZİN YETİM ÇALIŞMALARININ ANA HEDEFLERİ NELERDİR?

  1. Mazlum coğrafyalardaki yetimlerin yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak .
  2. Yetimlere çocukluk sürecinden eğitim hayatına, meslek edinmesine kadar maddi ve manevi destek sağlamak.
  3. Yetimler için psikolojik destek, sağlık hizmetleri ve sosyal hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
  4. Yaşam zorluklarının yetimler üzerindeki etkisini kırmak.
  5. Yetimlerin yüzündeki tebessüme vesile olmak.

Yetim Sponsorluğu Projesi için yetim@senabil.org mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Değerli bağışçılarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Peygamberimizin vaadine layık olmak duasıyla…