Genel Kurul

SENABİL İNSANİ YARDIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNDAN

Üyelerimize Duyurulur.

Derneğimiz ilk Olağan Genel Kurulu 07.01.2022 tarihinde Zeyrek Mah. Kıztaşı Cadde Dış kapı No:30 İç kapı No:2 Fatih/İstanbul adresinde saat 15:00’te, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 15.01.2022 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2- Divan teşekkülü,
3- Geçici Yönetim Kurulu faaliyetlerinin okunması,
4- Geçici Yönetim Kurulunun ibrası,
5- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
6-Tahmini bütçe ve kararların oylanması,
7- Dilek, temenniler ve kapanış.